Vodní nádrže

Rybník u kasáren PTS Kolvín

Rybník u kasáren PTS Kolvín


Rybník u parkoviště kasáren PTS Kolvín.

Nádržka u Carvánky

Nádržka u Carvánky


Nádržka u lovecké chaty Carvánky.

Javor 51 - Požární nádrž

Javor 51 - Požární nádrž


Požární nádrž v utajovaném vojenském areálu Javor 51 pro skladování jaderné munice, vybudován byl v letech 1966-1969 na popud sovětské armády u obce Míšov.

Rybníček - Studánka

Rybníček - Studánka


Rybníček v místě zvaném Studánka ve Středních Brdech.

Rybník na Padrti 2

Rybník na Padrti 2


Jeden z celkem čtyř rybníků pod Padrtí. Neoficiální označení.

Rybník na Padrti 3

Rybník na Padrti 3


Jeden z celkem čtyř rybníků pod Padrtí. Neoficiální označení.

Rybník na Padrti 4

Rybník na Padrti 4


Jeden z celkem čtyř rybníků pod Padrtí. Neoficiální označení.

Rybník Pod Teslíny 1

Rybník Pod Teslíny 1


Větší ze dvou rybníků u bývalého Teslínského kláštera na Zlatém potoce ve Středních Brdech.

Rybníček ve Skelné Huti

Rybníček ve Skelné Huti


Rybníček ve Skelné Huti ve Středních Brdech.

Rybník Pod Teslíny 2

Rybník Pod Teslíny 2


Menší ze dvou rybníků u bývalého Teslínského kláštera na Zlatém potoce ve Středních Brdech.

Rybníček v Kolvíně


Rybníček v Kolvíně 150 m východně za bývalou trafostanicí.

Vodní nádrž Amerika


Uvažovaná, 51 m vysoká, protipovodňová nádrž u Ameriky, která by v případě výstavby zatopila mimo jiné i lovecký zámeček Tři trubky.