Vodní toky

Mourový potok

Mourový potok


Mourový potok pramení v údolí letecké zkušební střelnice Jordán. Napájí protipožární nádrž Jedlina (Parmova nádržka) a Střední Brdy opouští v Nové Vsi u Zaječova.

Tetřívčí potok

Tetřívčí potok


Tetřívčí potok pramení na JV straně vrchu Tok, kde na něm lze nalézt tzv. Jezírko pod Tokem.

Podlužský potok


Podlužský potok pramení mezi vrchem Špičák a bývalou obcí Hrachoviště.

Ohrazenický potok


Ohrazenický potok pramení poblíž hájovny Krejčovky.

Pstruhový potok

Pstruhový potok


Pstruhový potok pramení mezi cílovou dopadovou plochou Brda a místem zvaným Zahrádka. Napájí protipožární nádrž Velcí, nádrž Jince/Velcí a Mlýnský rybník.

Voložný potok

Voložný potok


Půvabný Voložný potok pramení v údolí "Temná smrčina" mezi vrchy Praha a Malý Tok.

Kolvínský potok

Kolvínský potok


Kolvínský potok protéká přes bývalou protitankovou střelnici Kolvín-jih ve Středních Brdech.

Zlatý potok

Zlatý potok


Zlatý potok pramení pod vrchem Břízkovcem, napájí oba rybníčky u bývalého Teslínského kláštera a Hořejší Padrťský rybník.

Bojovka

Bojovka


Potok Bojovka pramení mezi místy Horní a Dolní bojovka ve Středních Brdech.

Bílý potok

Bílý potok


Bílý potok pramení na jižní straně vrchu Břízkovce.

Bradava

Bradava


Bradava pramení na jižní straně vrchu Břízkovce.

Gangloffův náhon

Gangloffův náhon


Gangloffův náhon je vodní stavba pod vrchem Praha vedoucí vodu od Kuníkové směrem na obec Buková.