Vojenské objekty

Objekt na CŘBV Zadní Bahna

Objekt na CŘBV Zadní Bahna


Objekt na CŘBV Zadní Bahna ve Středních Brdech - patrně se jedná o toalety.