Vyhledávání dle tagu: PTS-Kolvín

Řídící věž PTS Kolvín-jih

Řídící věž PTS Kolvín-jih


Řídící věž PTS Kolvín-jih sloužila ke sledování, vyhodnocování a řízení střeleb na PTS Kolvín. Před pár lety prošla patrně rekonstrukcí.

Protitanková střelnice Kolvín-jih

Protitanková střelnice Kolvín-jih


PTS Kolvín-jih byla určena k provádění střeleb z tankových a protitankových zbraní (z tanků, BVP, děl, houfnic, PTŘS a lafetovaných zbraní). Měla 9 pojezdových drah pro terče s maximálním dostřelem 2500 m. Řízení probíhalo z řídící věže, areál byl elektrifikovaný.

Protitanková střelnice Kolvín-sever

Protitanková střelnice Kolvín-sever


PTS Kolvín-sever byla určena k provádění střeleb z tankových a protitankových zbraní (z tanků, BVP, děl, houfnic, PTŘS a lafetovaných zbraní). Měla čtyři pojezdové dráhy pro terče s maximálním dostřelem 1200 m a čtyři věže pro nácvik ničení leteckých cílů. Areál nebyl elektrifikovaný, používalo se…

Objekt na PTS Kolvín

Objekt na PTS Kolvín


Objekt neznámého určení na PTS Kolvín jih. 60 m směrem na sever byly ještě dva větší objekty

Budova u ŘV Kolvín jih

Budova u ŘV Kolvín jih


Budova u řídící věže Kolvín jih - patrně využívána jako sklad, před pár lety prošla patrně rekonstrukcí.

Budka na PTS Kolvín-sever

Budka na PTS Kolvín-sever


Budka na PTS Kolvín-sever - patrně sloužila ke sledování střeleb na protitankové střelnici.

Strojovny PTS Kolvín-jih

Strojovny PTS Kolvín-jih


Strojovny PTS Kolvín-jih sloužily k vlekání cílů na protitankové střelnici Kolvín-jih. Zbourány byly patrně v roce 2014.

Trafostanice PTS Kolvín-jih

Trafostanice PTS Kolvín-jih


Trafostanice na PTS Kolvín-jih byla zbourána patrně v roce 2014.

Trafostanice v Kreslovně

Trafostanice v Kreslovně


Trafostanice v Kreslovně se nachází na okraji PTS Kolvín-sever ve Středních Brdech.

Areál kasáren PTS Kolvín-sever

Areál kasáren PTS Kolvín-sever


Areál kasáren PTS Kolvín-sever ve Středních Brdech.