Zvítězí chamtivost nebo opravdový zájem ochránit přírodu Brd?

brding


sporna-hranice
Ještě stále věříte, že Střední Brdy zůstanou ojedinělou oázou klidu a územím s jedinečnou a civilizací po dlouhá léta téměř nedotčenou přírodou? Já už NE! Když sleduju pány hejtmany s jakou zarputilostí se snaží urvat ten svůj kousek Brd (středočeský Řihák chce své zájmy prosadit za každou cenu a hodlá jít až k ústavnímu soudu), ani na okamžik jim nevěřím, že mají čisté úmysly a že jim jde jen o podstatu věci- tedy o zachování unikátní přírody na území, které armáda k 1.1.2016 hodlá opustit. Prohlášení typu :"Trváme na tom, abychom nepřišli o kus krásného území, které nám historicky patří" (J.Řihák), mi zní trochu falešně i s ohledem na skutečnost, že už existují projekty komerčního využití některých lokalit. Uvažuje se například o lyžařském nebo golfovém areálu a pozadu určitě nezůstanou ani welnes resorty a další. Vždyť příroda je tu tak krásná, vzduch tak čistý a cesta z Prahy trvá autem sotva 30 minut! Plzeňský kraj má taky své plány co s případným nově nabytým územím. V jeho případě se prozatím nejedná o vybudování rekreačních megakomplexů, ale "pouze" o stavbu jakési " Transbrdské magistrály", tedy silnice 1.třídy, která by přes Střední Brdy spojovala oba kraje a rovněž uvažuje o vybudování protipovodňové přehrady a suchého poldru na Klabavě. Zde by mělo dojít k zaplavení např. zámečku Tři Trubky a značného území podél toků Reserva a Padrťského potoka, kde je mimo jiné zaznamenán výskyt chráněných živočichů. Navíc se oba hejtmani dohodli, že v Brdech budou podporovat tzv. měkkou turistiku a i ta samozřejmě bude vyžadovat vybudování nějaké infrastruktury. O tom, co se kde postaví rozhodují kraje v krajských územních plánech a následně obce ve svých územních plánech a tak se nedivme, že je o tento kus země vedena tak těžká bitva! Jak je to s neúplatností našich politiků a úředníků při různých schvalovacích řízeních, tak o tom si snad iluze už nedělá nikdo, že? Vláda nad Brdy se do budoucna každopádně vyplatí. A jak to nakonec dopadne se samotnou přírodou a její ochranou? Svůj názor na to, ať si udělá každý sám. Já už mám (bohužel) jasno.           (obr. Deník.cz)
Tento článek je archivní a pochází z webu o brdingu. Není již nijak upravován.
Vaše reakce na Zvítězí chamtivost nebo opravdový zájem ochránit přírodu Brd?

Napsat komentář

11.02.2013 napsal komentář Alena… [1]
Zajímavé čtení...co se mě týká, chtěla bych říct, že není jediný důvod, proč Brdy zprůjezdnit. Není důvod zde stavět turistická zázemí, protože Střední Brdy jsou tak malé, že různá místa můžete navštívit jen "s buřtem v kapse"...jediné co bych viděla potřebné, udržovat komunikace sjízdné pro kola. Pokud by katastry patřily obcím věřím, že zastupitelé by krom lesního hospodaření a myslivosti v lokalitě nic nevymýšleli. Jednak proto, že milují Brdy takové jaké jsou a také pro to, že sami v nich v podstatě žijí. Co se týče protipovodňové ochrany, lze ji určitě koncipovat i jinak..Z krajské politiky mám také trochu strach, vše by vyřešila stavební uzávěra.
19.01.2013 napsal komentář Keroška [2]
Které projekty máte konkrétně na mysli?Napsalo se již ledacos.Bohužel,já též nejsem optimista.Osobně mám obavy,až hranici krajů bude projednávat poslanecké sněmovna(ty různé tlaky lobistů,různých zájemníků atd.......)Co se komunikace týče,je to asi ta zvažovaná Zaječov-Obecnice.Pokud by to byla pouze tato stavba,pak bych to snad i "skous",stejně už ted je tam čilý provoz.Jenže,pokud tam udělají silnici,nevěřím,že zůstane jen u toho,když se přímo do nitra Brd přivede doprava.....Kéž by Brdy zůstaly tou krásně tichou,kouzelnou a nezastavěnou krajinou.Prostě unikátní,což zatím jsou..
20.01.2013 napsal komentář Jan Český [3]
Pokud nezůstanou Brdy jako jednolité území, stanou se normálním katastrem obcí. Vzhledem k tomu, že se nedomluví ani dva lidé, tak bude nejen každý kraj prosazovat svoje zájmy, ale i každá obec. No a když se dvá perou třetí se směje. Ohledně dopravy, je jen jedinná možnost, na kterou však nejsou peníze a to postavit tunel pod Brdy a to jak silniční tak železniční. Problém by byl pokud by se zpoplatnil v ten okamžik bude doprava pořád po I/19, I/18, Obecnice - Strašice a II/118. Taktéž přetížená a zdevastovaná trať 171 jinak nejde nahradit, než propojením na trať 220.
20.01.2013 napsal komentář Jiří… [4]
Vážený pane lezče, můj názor na danou problematiku je tento:
Armáda kdysi potřebovala pro svoji činnost celé pohoří (jestli to bylo správně nebo ne zde nehodnotím), zabrala tedy části katastrů některých obcí, několik obcí zrušila, a prostor byl "scelen" do jedné obce Brdy. Může a nemusí se nám to líbit, ale bylo to tak. Poté, co armáda po zrušení VÚ opustí Brdy, pomine důvod pro zábor katastrů a ty by tedy měly být vráceny příslušným obcím. Problém zaniklých obcí byl při jednáních vyřešen připojením jejich katastrů k obcím sousedním. Prostě a jednoduše - to, co bylo zabráno (když už pro zábor není důvod) by mělo být vráceno.
Vedlejší, ale důležitý efekt to bude mít ten, že hranice krajů budou posunuty zpět na rozvodí a obce tedy budou spravovat (ne vlastnit!) území, na kterých mají zdroje vody a odkud hrozí povodně. Obce tedy budou moci ovlivňovat právě takové záměry, jako je zatopení zámečku apod.
Jinak bych nepaušalizoval a neházel všechny úředníky a politiky do jednoho pytle - pokud mohu trochu mluvit za Strašice, tak zde je jednoznačně zájmem jak rady, tak zastupitelstva a věřím, že i všech občanů, aby příroda Brd (která mimochodem zdaleka není neposkvrněná) byla do budoucna zachována v co nejlepší kondici. Jsou mi trochu podezřelí ti "ochránci Brd", kteří lkají nad tím, že Brdy přestanou být liduprázdné - chtějí je prostě mít jen pro sebe a sobeckost není hezká vlastnost.
Ještě k té komunikaci Zaječov - Obecnice - je lepší stáhnout dopravu na jednu silnici a všude jinde jízdu motorovými vozidly tvrdě stíhat, než současný stav (za existence VÚ!), kdy si každý jezdí jak chce a kde chce.
Jinak Vaše články na Brding.up4.cz jsou zajímavé a rád je čtu.
Zdraví Vás Jiří Kantor, člen rady obce Strašice
21.01.2013 napsal komentář Keroška [5]
Souhlasím s panem Kantorem.
Ohledně silnice by opravdu nejlepší řešení bylo dopravu přes Brdy stáhnout do komunikace Zaječov-Obecnice.A všude jinde zakázat.Nejhorší by bylo povolení zprůjezdnění ze Strašic-někam,či Mirošov,Skořice,Buková(Nepomuk).
Pak stávající stav,průjezdnost přes Jínce.A dále pak Borovno,Teslíny,Věšín,doplněná o uváděnou komunikaci Zaječov,Obecnice,měla plně uspokojit dopravní obslužnost oblasti a považuji to za dobrý kompromis rozdílných názorů na tuto problematiku.
21.01.2013 napsal komentář brdská… [6]
Souhlasím s J. Kantorem i "Keroškou"
22.01.2013 napsal komentář lezec [7]
Zdravím do Strašic pane Kantore.Snahu o návrat ke katastrům z roku 1949 plně chápu.Je to spravedlivé,logické i praktické.Já se pozastavuji spíše nad snahou druhé (Středočeské)strany získat a ovládat za každou cenu celé území Stř.Brd.Vždyť právě odtud pochází první projekty na komerční využití atraktivních míst.A nevěřím,že by zůstalo jen u těch dvou,o kterých se už ví.Peníze dnes hrají významnou roli téměř při každém jednání či rozhodování a o úplatnosti politiků a úředníků mne bohužel neustále informují všechna média.Tak se prosím nedivte,že nevěřím.Tím se omlouvám všem poctivým úředníkům,kteří každý den s čistým svědomím odchází ze své kanceláře.A co se týká "obránců Brd" pane Kantore,tak ti nejsou sobečtí,ti si přejí zachovat krásnou brdskou přírodu pro všechny slušné návštěvníky,nejenom pro sebe.Brdy po otevření liduprázdné pochopitelně už nikdy nebudou (oni nejsou už ani dnes),davy návštěvníků se sem jen pohrnou a zodpovědní pak budou mít starosti s jejich "regulací".Možná se nabízí jedno řešení-vybudovat infocentra se službami a záchytná parkoviště u vybraných obcí,kde jsou restaurace i obchody a uvnitř nestavět nic,maximálně nějaká odpočinková místa s přístřešky.Ať si Brdy každý projde pěšky nebo projede na kole a myslím si,že by tím získala jak příroda,tak i obce samotné.Za úvahu by to rozhodně stálo. L
23.01.2013 napsal komentář Námořník [8]
K příspěvku pana Kantora:

Samozřejmě, Střední Brdy liduprázdné po zrušení VÚ jistě nebudou, zůstává ale otázkou, zda zůstanou nezastavěné. Hlavně v té „nezastavěnosti“ dnes spočívá jejich největší krajinná a přírodní hodnota (+ oblast přirozené akumulace vod). A právě ze Strašic již v srpnu 2011 vzešel návrh na vyhlášení CHKO, který obsahuje požadavek na úplnou stavební uzávěru, ale zároveň vzápětí zmiňuje, že „výjimkou by mohla být výstavba několika útulen uvnitř CHKO s případným základním občerstvením. Ty by však mohly být vybudovány pouze na starých zbořeništích.“ Podobný „model“ a výjimky byly realizovány na Šumavě a asi všichni víme, jak to tam nyní vypadá…

K tranzitním komunikacím napříč Brdy - ano, často je zmiňována spojnice Zaječov - Obecnice, ale zástupce Středočeského kraje se vyslovil (16.2. 2012), že Kraj o komunikaci nemá zájem, na její rekonstrukci a údržbu nejsou a prý ani nebudou peníze…

Na druhé straně Brd se pan Miloslav Michalec, ředitel odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje 9.6. 2012 jasně vyjádřil: „Nejdříve to musí být naše. Vyhovovala by silnice z jihu na severozápad, tedy ze Středočeského kraje do Strašic.“

A ještě bych měl jednu otázku přímo na pana Kantora: zaslechl jsem ve Strašicích jakési nepotvrzené zprávy o úvahách nad využitím budov bývalých muničních skladů (komunikace Huť - Těně, vlevo od ní). Nevěděl by jste k tomu jako člen rady obce něco bližšího?
23.01.2013 napsal komentář Keroška [9]
Nedovedu si představit horší věc,než komunikaci např.z Věšína do Strašic.O tom snad nikdo,nikdy nebude jednat.To by byl prakticky konec Brd....
27.01.2013 napsal komentář Jiří… [10]
Dobrý den pane inženýre, omlouvám se za opožděnou reakci. O nezastavěnost Brd jde zcela určitě i nám - v tomto smyslu přijalo usnesení zasupitelstvo obce (usnesení č. 24 z 8.3.12). V návrhu se píše o útulnách, které by v CHKO MOHLY VYJÍMEČNĚ být a byl to výsledek úvahy, že prostor je přecijenom poměrně rozlehlý, to Vy víte, a v případě nepohody by tam mohlo být i něco jiného než jen seníky a krmelce. Muselo by to být samozřejmě v souladu se statutem CHKO.
Komunikace: silnice Zaječov - Obecnice je opět jen návrh, je třeba o tom dál jednat a stanovisko Stč. kraje není definitivní. Na druhou stranu silnici z jihu na severozápad do Strašic si nedovedu představit, ani nevím, která je tím myšlena. Neřešilo by to pokud možno nejkratší spojení západního Podbrdska s Příbramí.
O využití muničáků jsem nic neslyšel, zeptám se.
Zdraví J. Kantor
27.01.2013 napsal komentář Jiří… [11]
Dobrý den, pane lezče, mohl byste mi poslat kontaktní údaje na Vás? Pokud ano, prosím na mail kantor.j@centrum.cz.
Díky a zdravím. J. Kantor
29.01.2013 napsal komentář Námořník [12]
Pane Kantore, děkuji Vám za odpověď. "V souladu se statutem CHKO" se bohužel dá postavit prakticky cokoliv...
Poslední komentář
30.01.2013 napsal komentář brdská… [13]
Co pořád řešíte? Přece....

"...Poté, co vojenský újezd v Brdech zanikne, bude na celém jeho bývalém území trvale vyhlášena stavební uzávěra..."
(p. Kazatel)

http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/v-brdech-byla-zahajena-ocista-prostoru-vojenskeho-ujezdu-67024/