Střední Brdy - bývalá vojenská výcviková zařízení II.

brding

Díl 2. - Střelnice bojových vozidel KOLVÍN - PADRŤ
Padrt
V JZ cípu VVP Brdy se nachází výcvikový komplex pro bojová vozidla Kolvín - Padrť. Tento výcvikový komplex tvořily víceméně tři samostatné střelnice : Kolvín - Jih, Kolvín - Sever a Padrť. Výcvikové zařízení sloužilo k nácviku střeleb protitankových, dělostřeleckých a protiletadlových útvarů i jednotek ČSLA a LM na pozemní cíle. Střelbu v tomto výcvikovém zařízení bylo možno provádět z odkrytých palebných postavení buď na pevné nebo pohyblivé cíle ve dne i v noci. Střílet bylo možné rovněž z pojezdových drah pro lafetové zbraně na pásových a kolových vozidlech a nebo ze zakrytých palebných postavení. Cílové plochy nebo jednotlivé cíle bylo možno při nočních manévrech osvětlovat. Tento areál byl vybudován na konci 70. let minulého století a do plného provozu byl uveden v roce 1977. PROTITANKOVÁ STŘELNICE PADRŤ Tato plně elektrifikovaná střelnice, s cílovou plochou na katastru bývalé osady Zadní Zaběhlá, umožňovala jak samostatné nácviky střeleb v místě z určených zbraní tj. z tanků, bojových vozidel pěchoty, děl, houfnic, protitankových řízených střel a lafetovaných zbraní, tak i manévry bojové sestavy jednotek z vedlejší střelnice Kolvín - Jih. Střelby bylo možné provádět z místa nebo za pohybu ve dne i v noci. K cílové ploše o rozměrech 1600 x 800 metrů náležela řídící věž, dvě strojovny s navijáky pro vlekání terčů na severní straně (Zaběhlá), dvě strojovny na jižní straně  (Padrť), dvě trafostanice, tři pojezdové dráhy a devět terčových drah.
ridici
K vlekání terčů bylo v nouzi možné použít i pojízdné navijáky uložené na automobilech Praga V3S. Pevné terče na dopadové ploše byly umístěny ve vzdálenosti 500, 600, 1000, 1300 a 1600 metrů, střelnice však umožňovala maximální dostřel až do vzdálenosti 2500 metrů. K nácviku střeleb sloužila palebná postavení Padrť 1, Padrť 2, Padrť 3A a Padrť 3B.  
pult
K řízení a vyhodnocení střeleb sloužila velitelská (řídící) věž. V jejím prvním patře byla místnost řídícího střeleb, o patro výše místnost s ovládacím pultem pro komplexní obsluhu střelnice, její součástí byl i plastický model dopadové plochy a ve třetím patře se nacházel krytý ochoz pro pozorování střeleb. V zázemí věže byly mimo jiné učebny, kanceláře, sklady, elektrorozvodna a bylo zde i parkoviště.
ochoz
V areálu protitankové střelnice Padrť bylo možné ještě nedávno spatřit další pomocné stavby, které zde sloužily při výcviku jednotek – garáže, seřadiště, elektrorozvodny, strážní domek, polní WC aj. Dnes už ale nenajdete na ploše bývalé střelnice téměř nic. Armáda začala vojenský výcvikový prostor před jeho opuštěním "uklízet" a s demolicí vojenských objektů začala právě tady, na padrťské střelnici. Veškeré stavby, které vyčnívaly nad terén, byly koncem roku 2012 strženy a srovnány se zemí. Zbyly tak jen vyasfaltované plochy, cesty, panely pokryté palposty, v zemi ukrytá terčová zařízení a nenápadné hromady sutí po odstraněných stavbách. A jak to vypadalo uvnitř padrťské řídící věže ještě předtím, než byla nemilosrdně poslána k zemi, si můžete prohlédnout zde:   info : MO ČR - Vojenské újezdy armády České republiky (AVIS 2006) mapové podklady : Mapy. cz (upraveno)
Tento článek je archivní a pochází z webu o brdingu. Není již nijak upravován.
Vaše reakce na Střední Brdy - bývalá vojenská výcviková zařízení II.

Napsat komentář