Historický průvodce po Brdech II.- pokyny cestovní

brdingDoba cestovní a způsob cestování.
Brda i Podbrdí svou lesnatostí i členitostí terrainu při dosti značných rozdílech výškových náležejí již v obor nižších krajů hornatých, v nichž cestování vyžaduje již jisté způsobilosti tělesné konstituce a značného úsilí. Zvláštní svěžest a čistota lesního vzduchu i tento pohyb často již namahavější povzbuzují značnější výměnu látek v těle a pozoruhodným způsobem i činnost nervovou. Při tom podnebí v končinách hornatých a lesnatých není tak stejnoměrné co do teploty jako v mnohých chráněných polohách nižších a také proudy vzdušné jsou silnější. Jest zde tedy turista vystaven velmi častým proměnám a nezřídka také deště, mlhy i tvořící se mračna na delší dobu zahalují kraj. I v pozdním létě netrpí polohy, zejména břidličnaté, nedostatkem vláhy, avšak cesty, jmenovitě dopravní silnice zpravidla vynikají pevností a čistotou, jsouce štěrkovány po většině křemencem a buližníkem. V hornatém terrainu více než kde jinde šetřiti musí turista, jenž nechce se schvátiti, těchto podmínek: Do vrchu stoupej stejnoměrně a zdlouha. Cítíš-li únavu svalů v lýtkách a stehnech, omej se mírně studenou vodou a po osušení líhem anebo kořalkou. Dospěv na konečnou stanici, neoddávej se hned úplnému klidu; po malém odpočinku mírný pohyb velmi osvěží a zabrání i zlenivění a stuhnutí svalů, jenž jinak se dostaví a nerado povoluje. Dostaví-li se nezkrotná žízeň, uhasíš ji nejlépe vodou s vínem anebo citronovou limonádou.(foto autor)
Tento článek je archivní a pochází z webu o brdingu. Není již nijak upravován.
Vaše reakce na Historický průvodce po Brdech II.- pokyny cestovní

Napsat komentář