Historický průvodce po Brdech I.- úvod

brding

Naskytla se nám ojedinělá příležitost nahlédnout do poměrně vzácné publikace, která vyšla pod názvem: "KAFKŮV ILLUSTROVANÝ PRŮVODCE PO KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM".

Jedná se o díl BRDA a PODBRDÍ a jak stojí v záhlaví, průvodce napsal Josef Kafka - adjunkt musea král.Českého s přispěním Odboru klubu Českých turistů v Berouně, Hořovicích, Plzni, Příbrami a Rokycanech a byl vydán nákladem a tiskem Dra Ed.Grégra a syna v Praze roku 1910. Jedná se pravděpodobně o prvního turistického průvodce zahrnujícího i oblast dnešních Středních Brd (VÚ Jince). Je psán pro nás už téměř zapomenutou, ale zajímavou češtinou a jsou zde popisována známá místa i tehdejší první turistické trasy z úplně jiného pohledu, než jak je známe dnes. Nechybí samozřejmě mapy, plánky, staré kresby a pohlednice, ani důležité rady pro začínající turisty, týkající se vybavení, oblečení či způsobu chování se při výletech. Součástí je seznam turistických nocleháren, penzionů, prvních hotelů, železničních i poštovních spojení včetně ceníku. V dalším příspěvku budou podrobně popsány-" Pokyny cestovní".
Tento článek je archivní a pochází z webu o brdingu. Není již nijak upravován.
Vaše reakce na Historický průvodce po Brdech I.- úvod

Napsat komentář