"GUN FIRE 2012"

brding

Poslední prázdninový týden se z území VVP ozývalo pravidelné dunění a tak nebylo radno sem vstupovat, konalo se zde velké taktické cvičení jineckých dělostřelců.

Naše pravidelné toulání brdskou přírodou jsme tedy museli odložit. I když... Brdy nakonec byly, tentokrát však vojenské. Využívám pozvání a mířím do Jinců, kde velení 132. dělostřeleckého oddílu připravilo prezentaci tohoto cvičení. Akce nesla název " GUN FIRE 2012 " a jednalo se nácvik střelby a řízení palby s ostrou bojovou municí. Pozváni byli zástupci místí samosprávy, státní správy, členové České a Slovenské obce dělostřelecké, Klubu vojenských důchodců z Příbrami a media. 

Všichni tedy společně odjíždíme do vojenského prostoru a naší první zastávkou je palebné postavení "Sýkorky", tady nás čeká podrobnější seznámení s taktickým plánem celého cvičení, jehož hlavním cílem je prověřit funkčnost systému velení a řízení palby a schopnosti dělostřeleckých předsunutých pozorovatelů (AFO) při vyžadování palebné podpory v konvenčním prostředí bojiště - tolik oficiální zpráva. 

Připravena je tu pro nás rovněž prohlídka samohybných houfnic Dana spojená s ukázkou ostrých střeleb. Hlavně děl jsou již od našeho příjezdu namířeny nad Hřebeny a za okamžik přichází první výstřel. Pár vteřin čekání a na 6 km vzdálené dopadové ploše Brda zazní tlumený výbuch, střela dopadla. Vojáci zaměřují dopad granátu a vypočítávají odchylku. Následuje druhý výstřel s již opravenými parametry a vše uzavírá salva ze všech děl.

První ukázka je u konce a my přejíždíme na cílovou plochu, kde budem sledovat dopady střel. Na JZ straně Jineckých hřebenů máme možnost si prohlédnout nejmodernější zaměřovací a pozorovací zařízení, která dělostřelci využívají při navádění střel na cíl. Stojí tu např. radiolokátor ARTHUR nebo průzkumný a pozorovací komplet SNĚŽKA. Řídící střeleb odpovídá zájemcům na četné dotazy a před mapou názorně vysvětluje reálnou situaci v terénu.

Pak už oči všech přítomných sledují vymezený prostor na dopadové ploše, kam by měly během několika okamžiků začít dopadat dělostřelecké granáty. Výstřely v dálce jsou jasným signálem a nad našimi hlavami začínají svištět " neviditelné " střely, které vzápětí na zemi explodují. Práce dělostřelců je precizní, všechny střely zasáhly naprosto neomylně svůj cíl, což vyvolalo u přihlížejících slova uznání.

Prezentace je u konce. Prohlídka velitelských pozorovatelen na Hřebenech je z důvodu časové tísně odvolána ( podrobnosti o nich je možno si přečíst v článku " Orlí hnízda na kole " , viz. Brding 9/2011 ) a tak se všichni chystají na návrat do jineckých kasáren. Akce měla úspěch, splnila úkol, který měla a prezentovala činnost 132.dělostřeleckého oddílu v tom nejlepším světle.
Tento článek je archivní a pochází z webu o brdingu. Není již nijak upravován.
Vaše reakce na "GUN FIRE 2012"

Napsat komentář