Aliance

brding

Přímo do středu Brd, do oblasti mezi Tokem (865m.n.m.) a Jordánem (826m.n.m.), vede silnička zvaná Alliance. Je 8 kilometrů dlouhá a nechal jí vybudovat Jeroným Colloredo - Mansfeld. Důvodem její výstavby mělo být  propojení stávajícího panství Dobříš s nově získaným velkostatkem Zbiroh, který odkoupil od zkrachovalého podnikatele Stroussberga. Protože jejím úkolem bylo spojit obě území vlastněná Mansfeldy, dostala jméno Alliance, což ve francouštině znamená spolčení, jednotu.

Pojedeme-li od Strašic, mineme legendární lovecký zámeček Tři Trubky, soutok Třítrubeckého potoka s Padrťským a po kilometru narazíme na odbočku vlevo, přímo naproti Chocholaté skále. Zde původně  Alliance začínala. Dnes silnici přehradila závora a značka "zákaz vjezdu". Sto metrů za závorou můžeme vidět poměrně zajímavou stavbičku věže vodojemu U Rybiček.

Do něj je jímána voda z okolních vrtů podél Třítrubeckého potoka a ta pak slouží jako zdroj pitné vody převážně pro město Rokycany. Za vodojemem je možné pokračovat ještě tak 500 metrů, ale pak už nám v cestě definitivně zabrání vysoký plot a zabezpečovací zařízení. Dál rozhodně NEVSTUPOVAT. Mohl by vás překvapit hlas z reproduktoru vyzývající k opuštění prostoru!!! Kamery jsou evidentně funkční.

Tohle je možná poslední místo  na území VÚ Brdy, které i nadále zůstává pro veřejnost jakýmsi tabu. Lidově se mu říká "U Němých" a jedná se o velký podzemní objekt. Ten zde byl původně vybudován jako velitelství bojových operací pro naší armádu. K čemu slouží dnes, lze jen spekulovat. Musíme se tedy vrátit zpět k závoře a celý tento uzavřený prostor objet po nově vystavěné betonové cestě. Mineme opuštěnou a rozstřílenou strážní budku, zahneme vlevo a stoupáme nahoru.

 Po pravé ruce máme velikou louku a na ní opuštěné stavení - stodolu, ta jediná zůstala jako zázrakem zachována z původní hájovny Tři Trubky. I ona bohužel posloužila jako terč, jak můžeme vidět na jejích stěnách. Naštěstí jen ručním zbraním.Tohle místo má však svůj půvab. Uprostřed hlubokých lesů se před váma najednou rozestoupí stromy a před očima máte krásně zelenou louku a na ní červeně zbarvené stavení, to vše s pozadím majestátní Koruny (832m.n.m.). Pokračujem ale dál a zanedlouho se u mostku přes potok Reserva napojujem na původní trasu Alliance. Čtyřkilometrovým stoupáním poté směřuje silnice do svého nejvyššího bodu a to je sedlo Dlouhý kámen ve výšce 825m.n.m.

V těchto vrcholových partiích má Alliance už charakter horské silnice. Přehoupneme se na druhou stranu a můžeme se na chvilku zastavit. Po pravé straně se nám naskytnou krásné výhledy na Příbram a její okolí a tak by byla  škoda toho nevyužít. Cesta pak začíná několika serpentinami rychleji klesat severní stranou Toku až ke svému druhému konci.

Ten se nachází na křižovatce se silnicí Obecnice - Zaječov ve výšce 675m.n.m., v místě zvaném U křížku.

Původní účel tahle silnička svým majitelům určitě splnila. Zrovna tak dobře poslouží i vám, pokud hledáte nějakou pěknou trasu pro Vás a Vašeho dvoukolového miláčka. Na krátkém úseku je toho k vidění poměrně hodně a ty další kilometry už záleží jen na Vás.
Tento článek je archivní a pochází z webu o brdingu. Není již nijak upravován.
Vaše reakce na Aliance

Napsat komentář