Brdy podrobně a komplexně

Mapa Brd - vybráno 20 náhodných bodů
Náš Twitter a Instagram
Gangloffův náhon

Gangloffův náhon


Gangloffův náhon je vodní stavba pod vrchem Praha vedoucí vodu od Kuníkové směrem na obec Buková.

Strážní budka Kreslovna

Strážní budka Kreslovna


Strážní budka u Kreslovny sloužila primárně k úkrytu vojáka střežícího neoprávněný vstup do oblasti, kde probíhalo vojenské cvičení.

Budovy na SBV Bahna 1000

Budovy na SBV Bahna 1000


V budovách na SBV Bahna 1000 byl sklad terčů, dílna pro základní opravy, ubytovna pro obsluhu a autopark. Obývány byly především elektrikáři a udržbáři SBV Bahna 1000. Stravování bylo dováženo ze strašických kasáren. Okolo roku 2012 byl ještě v objektu vyprošťovací tank VT55A a autopark byl krytý…

Rybník na Padrti 1

Rybník na Padrti 1


Jeden z celkem čtyř rybníků pod Padrtí. Neoficiální označení.

U Brodu

U Brodu


U Brodu je místní název ve Středních Brdech 600 m jižně od obce Těně.

Na Kulaté

Na Kulaté


Na Kulaté je místní název ve Středních Brdech 300 m pod vrchem Hradiště.

Studánka U Carvánky

Studánka U Carvánky


Studánka U Carvánky ve Středních Brdech - její poloha je 50 m východně od lovecké chaty Carvánky. K pití patrně vhodná je.

813 Paterák

813 Paterák


Paterák (či Peterák) je vrchol ve Středních Brdech vysoký 813 m n.m.

Růžek

Růžek


Růžek je místní název ve Středních Brdech 1,2 km jižně od obce Těně.

Semenáře


Semenáře je místní název ve Středních Brdech 1,1 km jihovýchodně od vrchu Brda.

836 Na Pateráku


Na Pateráku je severozápadní vrchol Malého Toku vysoký 836 m n.m.

Velká serpentina


Velká serpentina je označení ostré zatáčky na lesní cestě Aliance 600 m nad Mariiným pramenem.