Brdy podrobně a komplexně

Mapa Brd - vybráno 20 náhodných bodů
Náš Twitter a Instagram
Bouda 11 (akre)

Bouda 11 (akre)


Bouda 11 (akre) je neoficiální označení lesácké/lovecké boudy ve Středních Brdech.

Záborecká cesta

Záborecká cesta


Lesní cesta Záborecká ve Středních Brdech.

Lizská bouda

Lizská bouda


Lizská bouda je stará strážní bouda ve Středních Brdech.

Cesta Umrlá


Lesní cesta Umrlá ve Středních Brdech. (pozice neověřena)

Trafostanice v Kreslovně

Trafostanice v Kreslovně


Trafostanice v Kreslovně se nachází na okraji PTS Kolvín-sever ve Středních Brdech.

Rybníček v Zadní Záběhlé

Rybníček v Zadní Záběhlé


Rybníček v bývalé obci Zadní Záběhlá.

Velká serpentina


Velká serpentina je označení ostré zatáčky na lesní cestě Aliance 600 m nad Mariiným pramenem.

Lištíra


Lištíra je místní název ve Středních Brdech 600 m jihozápadně od bývalé Přední Záběhlé.

Antoušův palouk

Antoušův palouk


Antoušův palouk je místní název ve Středních Brdech 300 m severně od vodní nádrže Obecnice.

Buršovská cesta

Buršovská cesta


Lesní cesta Buršovská ve Středních Brdech.

Louka Vranová Kaštanka


Louka Vranová Kaštanka je místní název louky ve Středních Brdech 850 m jihozápadně pod vrchem Za Královkou.

ŽÚ 12 (URT)

ŽÚ 12 (URT)


Ženijní úkryt s pracovním (neoficiálním) označením ŽÚ 12 (TŘT). Jedná se o typ ÚŽ-6, který měl sloužit primárně ke sledování situace v ČSSR po případném napadení zbraněmi hromadného ničení.