Brdy podrobně a komplexně

Mapa Brd - vybráno 20 náhodných bodů
Náš Instagram
615 Krkavčina

615 Krkavčina


Krkavčina je vrchol vysoký 615 m n.m. 420 m východním směrem se pod tímto vrchem nachází Velký rybník.

Studánka Varta

Studánka Varta


Studánka Varta se nachází 500 m severovýchodně od Jahodové hory. V roce 2014 byla opravena.

Studánka Okrouhlík

Studánka Okrouhlík


Studánka Okrouhlík (jinak také U Mourového potoka) ve Středních Brdech se nachází 400 m jihovýchodně od Hájovny Okrouhlík.

Pomník - Žen. pl.1. Terezín

Pomník - Žen. pl.1. Terezín


Pomník na ženijní pluk 1 z Terezína z roku 1930, který ze svého místa zmizel někdy v první polovině roku 2015.

Stodola ve Skelné Huti

Stodola ve Skelné Huti


Stodola ve Skelné Huti - pozůstatek bývalé hájenky a také sklárny na Skelné Huti nad Lázskou vodní nádrží.

Slonovec


Slonovec je hřeben ve Středních Brdech 400 m severně od obce Dominikální Paseky.

Kvíčala

Kvíčala


Kvíčala je místní název ve Středních Brdech 400 m od hráze vodní nádrže Láz.

U Kalicha

U Kalicha


U Kalicha je místní název ve Středních Brdech 1000 m západně od Černé skály.

626 Skládaná skála

626 Skládaná skála


Skládaná skála je skalní útvar ve výšce 626 m n.m. mezi zámečkem Tři trubky a vrchem Kamenná.

Rybník Pod Teslíny 1

Rybník Pod Teslíny 1


Větší ze dvou rybníků u bývalého Teslínského kláštera na Zlatém potoce ve Středních Brdech.

Objekt pod vrchem Praha 1

Objekt pod vrchem Praha 1


Objekt pod vrchem Praha - vystavěn Němci během druhé světové války.

Cesta Příkopová linie


Lesní cesta "Příkopová linie" ve Středních Brdech (neověřeno).