Vodní toky

Padrťský potok (Klabava)

Padrťský potok (Klabava)


Padrťský potok (Klabava) je nejvydatnější potok na území Středních Brd pramenící pod vrchem Praha. Protéká okolo obou Padrťských rybníků přes Padrťské pláně, v údolí mezi vrchy Kočka a Kamenná, okolo zámečku Tři trubky až do Strašic .

Reserva

Reserva


Reserva (Rezerva) je potok s průzračnou vodou pramenící pod Carvánkou, zdroj pitné vody pro rokycanský vodojem. Protéká údolím vrchů Jordán, Koruna a Vrchy přes nepřístupnou oblast U Němých, kde se před vodojemem U Rybiček spojuje s Třítrubeckým potokem.

Třítrubecký potok

Třítrubecký potok


Třítrubecký potok pramení nedaleko bývalé Borské hájovny, má průzračnou vodu a kouzelné okolí svého toku. Protéká údolím vrchů Brdce, Koruny, Březového vrchu a Kočky až do nepřístupné oblasti U Němých, kde se spojuje s Reservou.

Skořický potok

Skořický potok


Skořický potok pramení pod vrchem Okrouhlíkem. Protéká přes bývalou střelnici na Kolvíně a okolo zříceniny hradu Drštka. Nejhezčí částí toku je pod vrchem Záborčí u Mirošova.

Obecnický potok

Obecnický potok


Obecnický potok pramení pod vrcholem Houpákem, dříve byl nazýván také jako Čepkovský potok. Napájí Obecnickou nádrž (Octárnu).

Ledný potok

Ledný potok


Ledný potok pramení u cesty Vlásenky. Protéká údolím vrchů Dubina, Bílá skála, Převážení a Vlč. U Dobříva se vlévá do Padrťského potoka (Klabava). Úseky Ledného potoka a Padrťského potoka na území Středních Brd představují velmi významné prostředí stabilní populace vranky obecné. V náplavech byl…

Červený potok

Červený potok


Červený potok pramení pod vrchem Houpákem, napájí Velký rybník a Střední Brdy opouští v Neřežíně.

Albrechtický potok

Albrechtický potok


Albrechtický potok pramení v JV svahu vrchu Tok (U Můstku). V Obecnici se vlévá do Obecnického potoka.

Vlčí potok

Vlčí potok


Vlčí potok pramení pod SZ svahem vrchu Kamenná a protéká přes SBV Bahna 1000.

Tisý potok

Tisý potok


Tisý potok pramení v polích pod obcí Těně a kopíruje hranici Středních Brd až do Strašic.

Struhy

Struhy


Struhy je 7,5 km dlouhý umělý kanál, který vedl vodu z Pilské a Lázské vodní nádrže.

Jalový potok

Jalový potok


Jalový potok pramení u Dlouhého vrchu a teče směrem k Zaječovu.

Mourový potok

Mourový potok


Mourový potok pramení v údolí letecké zkušební střelnice Jordán. Napájí protipožární nádrž Jedlina (Parmova nádržka) a Střední Brdy opouští v Nové Vsi u Zaječova.

Tetřívčí potok

Tetřívčí potok


Tetřívčí potok pramení na JV straně vrchu Tok, kde na něm lze nalézt tzv. Jezírko pod Tokem.

Podlužský potok


Podlužský potok pramení mezi vrchem Špičák a bývalou obcí Hrachoviště.

Ohrazenický potok


Ohrazenický potok pramení poblíž hájovny Krejčovky.

Pstruhový potok

Pstruhový potok


Pstruhový potok pramení mezi cílovou dopadovou plochou Brda a místem zvaným Zahrádka. Napájí protipožární nádrž Velcí, nádrž Jince/Velcí a Mlýnský rybník.

Voložný potok

Voložný potok


Půvabný Voložný potok pramení v údolí "Temná smrčina" mezi vrchy Praha a Malý Tok.

Kolvínský potok

Kolvínský potok


Kolvínský potok protéká přes bývalou protitankovou střelnici Kolvín-jih ve Středních Brdech.

Zlatý potok

Zlatý potok


Zlatý potok pramení pod vrchem Břízkovcem, napájí oba rybníčky u bývalého Teslínského kláštera a Hořejší Padrťský rybník.

Bojovka

Bojovka


Potok Bojovka pramení mezi místy Horní a Dolní bojovka ve Středních Brdech.

Bílý potok

Bílý potok


Bílý potok pramení na jižní straně vrchu Břízkovce.

Bradava

Bradava


Bradava pramení na jižní straně vrchu Břízkovce.

Gangloffův náhon

Gangloffův náhon


Gangloffův náhon je vodní stavba pod vrchem Praha vedoucí vodu od Kuníkové směrem na obec Buková.

Buková

Buková


Potok Buková pramení na jižním svahu vrchu Praha.

Hradišťský potok

Hradišťský potok


Hradišťský potok pramení pod severozápadní stranou vrchu Hradiště u lesní cesty z názvem Myší díra.

Kudibál

Kudibál


Potok Kudibál pramení nad místem zvaným Vlčí jámy u obce Dobřív.

Kormundka


Potok Kormundka pramení pod vrchy Hradiště a Brdce.

Litavka

Litavka


Litavka pramení pod vrchem Malý Tok (844 m n.m.). Z brdských říček má celkově největší povodí - 629 km².

Pilský potok

Pilský potok


Pilský potok pramení v údolí mezi Bohutínským vrchem a Brdci.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace